Het Lindeboom Genootschap omvat circa dertig Tilburgse bedrijven en instellingen, die gemeen hebben dat ze meer dan 100 jaar bestaan. ‘Lindeboom Genootschap’
is ontleend aan de beroemde lindeboom die op de Heuvel in het centrum van Tilburg stond. Was de lindeboom stevig geworteld in Tilburg, de leden van het Lindeboom Genootschap zijn dat nog en vormen samen een belangrijk Tilburgs erfgoed. Bedrijven of instellingen met een staat van dienst van een eeuw of meer kunnen lid worden van het Lindeboom Genootschap. Voorwaarde is dat de (hoofd)vestiging zich in Tilburg bevindt. Criteria zoals branche, bedrijfsgrootte, aantal medewerkers zijn niet bepalend voor het lidmaatschap. De feitelijke oprichting van het Genootschap ligt al vele jaren achter ons, echter in 2005 werd besloten het Genootschap officieel als vereniging notarieel op te richten.

De vereniging stelt zich ten doel, door middel van jaarlijkse contributie van haar leden de sociale en culturele activiteiten in Tilburg financieel te ondersteunen. Daarnaast worden door de vereniging jaarlijks activiteiten ondernomen om de onderlinge contacten tussen de leden te onderhouden en de band met Tilburg en zijn inwoners te verstevigen. Een groot gedeelte van het aantal leden bestaat uit familiebedrijven, waarvan de eigenaren de ‘zoveelste’ generatie vormen. Die gezamenlijke band met de ‘schoonste stad van het land’ maakt het Lindeboom Genootschap tot een zowel sociaal nuttige als unieke vereniging. Het lidmaatschap kan worden verkregen door voordracht aan het bestuur, respectievelijk de leden.


Home Ledenlijst Linkedin Contact